Forum för Samhällsutveckling

Forum för Samhällsutveckling är ett sätt att sammanföra aktörer från näringsliv, föreningsliv och offentlig sektor mot ett bärkraftigt och hållbart Åland. Programmet är indelat i en grundläggande, allmän del samt valbar påbyggnadsdel för vardera sektor. Välj i anmälningsformuläret.

 

Samtliga delar är öppna för alla – samverkan ger synergieffekter!

 Övergripande program

DEL 1

Tisdag 9.2 kl 13.00-16.00
Plats: Alandica

Ett bärkraftigt och hållbart Åland

Ålands utvecklings- och hållbarhetsstrategi samt hållbar affärsutveckling

DETALJERAT PROGRAM
_

Tisdag dagsprogram

_
12.00
Registrering och lunch

(självkostnadspris)

 _
13.00
Inledning och öppnande

Lantrådet, vice lantrådet, Ålands Näringsliv och tredje sektorn hälsar välkomna till Forum för Samhällsutveckling.
Vad är hållbar utveckling?

_
13.30
Vad är lönsam och hållbar affärsutveckling?

Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef Riksbyggen, Sveriges bästa hållbarhetschef 2014. ”Inspiration från ett företag som har hållbarhet integrerat i sin affär”

Tove Erikslund, CAO, Ålandsbanken. ”Hållbarhet en naturlig del i Ålandsbanken”

_

14.30
Vägen till ett bärkraftigt och hållbart Åland 2051 – vem gör vad?
_
15.15
Valbara forum
 • Hur kan destinationen Åland utvecklas på ett hållbart sätt?

  Turism är en av basnäringarna på Åland. Hur kan vi göra hållbarhet till ett researgument och skapa mer givande och unika semesterupplevelser? Jeppe Klockareson som driver Fair Travel har jobbat med hållbar turism i över 10 års tid och delar med sig av kunskap och erfarenhet.
  (arr: Visit Åland, Ålands Natur & Miljö).

 • Hållbarhetsredovisning för företag och organisationer

  En smart utformad hållbarhetsredovisning skapar värde och förtydligar vilka utmaningar ett företag står inför. Den blir ett verktyg som leder mot förändring. Hållbarhetsredovisning blir 2017 obligatoriskt för större företag. Hur påverkar det Åland? Lotta Nummelin, vd för Östersjöfonden, leder diskussionen.
  (arr: Ålands Näringsliv).

 • Vägen till en hållbar livsmedelssektor

  En av hörnstenarna i FNs globala mål för hållbar utveckling är ett hållbart jordbruk. För Ålands del vill vi utveckla detta till en hållbar livsmedelstrategi som förutom jordbruket omfattar även fiskeri- och livsmedelsbranschen. Seminariet inleds med en presentation av ÅCAs hållbarhetsprojekt, därefter introduceras och diskuteras projektet ”Hållbar livsmedelsstrategi”.
  (arr: Ålands Producentförbund).

DEL 2

Tisdag 9.2 kl 18.30-20.30
Plats: Lagtinget

Vilken roll har föreningslivet i ett bärkraftigt och hållbart Åland?

DETALJERAT PROGRAM

Tisdag kvällsprogram

_
Föreningslivets roll i ett bärkraftigt och hållbart Åland
18.30

Inledning och sammanfattning av eftermiddagen och del 1.

18.45

Inspiration och introduktion – vad är hållbar utveckling?
Föreläsare: Karl-Henrik Robért, professor i strategisk hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola och grundare av Det Naturliga Steget.

19.30

Workshop – föreningslivets roll i ett bärkraftigt och hållbart Åland.

20.15

Nästa steg – vad händer under våren?

DEL 3

Onsdag 10.2 kl 08.00-11.00
Plats: Stadshuset

Vilken roll har offentliga sektorns aktörer i ett bärkraftigt och hållbart Åland?

DETALJERAT PROGRAM
_

Onsdag dagsprogram

_
08.00-09.00
Valfri frukost

(Föranmälan)

_
Den offentliga sektorns roll i ett bärkraftigt och hållbart Åland.
9.00

Inledning och sammanfattning av gårdagen (del 1-2).

9.15

Betraktelse: Hållbar utveckling och offentliga sektorn på Åland idag med utgångspunkt i såväl kommunal- som landskapsförvaltning.

Föreläsare: Lisa Wälitalo, doktorand på Blekinge Tekniska Högskola inom strategisk hållbar utveckling med fokus på processtrukturer för hur en kommun eller region kan planera för hållbarhet.

10.00

Workshop – offentliga sektorns roll i ett bärkraftigt och hållbart Åland.

10.45

Nästa steg – vad händer under våren?

Valbara forum

Under del 1 av Forum för Samhällsutveckling ägnar vi eftermiddagen åt diskussion med tre olika fokus. Vilket ska du välja? Här finns all info.

GUIDE FÖR ÅLANDS UTVECKLINGS- OCH HÅLLBARHETSSTRATEGI

Åländska exempel

 • fisketur 2

  Green Key – miljömärkt logi

  Åland var den första regionen i Finland som införde den internationella miljömärkningen Green Key. För att certifieras ska anläg...

 • mariehamn_stadsbibliotek

  Miljöcertifierade Mariehamns stad

  Mariehamns stad är sedan 2011 en miljöcertifierad kommun enligt den internationella standarden ISO 14001. Mellan åren 2002 och 2014 ha...

 • 2forslag.indd

  Paf

  ”Vi tror på socialt och miljömässigt ansvar. Därför går hela vårt överskott till samhällsnyttiga ändamål inom idrott, ut...